Általános Tudnivalók Telephelyek és szervezeti egységek

Étkeztetés

  • Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étellel való ellátásáról történő gondoskodás, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel ezt nem képesek biztosítani különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk miatt.
  • Amennyiben az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára az ellátást igénybe vevő részére diétás étkezést kell biztosítani.
  • Az ebéd elszállítása tetszőleges. Az étkeztetés biztosítása igény szerint saját elvitellel, kiszolgáló helyen történő elfogyasztással vagy lakásra történő kiszállítással történik.
  • Az étkezésről nyilvántartást kell vezetni.
  • Az étkeztetés adminisztratív lebonyolítása a telephelyek szakmai vezetőinek feladata, akik a környezettanulmány elkészítése során megállapítják a jogosultságot és az étkezésért fizetendő személyi térítési díjat. A térítési díjak és a jogosultsági feltételek felülvizsgálatára évente kerül sor Belváros-Lipótváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete által jóváhagyott a szociális szolgáltatásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló mindenkor hatályos 16/2019(VI.26) önkormányzati rendelet alapján.
Általános Információk

Cím:
1056 Budapest, Havas u. 2.
(bejárat: Molnár u. 37.)

 

Megközelíthető:

  • 2 –es villamos Fővám téri megálló
  • M4 metró Fővám téri megálló
  • 47-49-es villamos Fővám téri megálló

térkép

 

Tel./Fax:

302-0100
302-3307
302-3308

 

Intézményvezető:


Molnár Péter