Általános Tudnivalók Telephelyek és szervezeti egységek

Nappali ellátás idősek részére – idősek klubja

 

Az Idősek klubja keretén belül elsősorban a saját otthonukban élők részére lehetőség biztosítása a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. A szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak, valamint az egészségi állapotuk miatt támogatásra szoruló 18. életévüket betöltött személyek napközbeni gondozásának biztosítása.

 • Célja a szociális biztonság megteremtése és megőrzése, a hiányzó családi gondoskodás pótlása, a szabadidő kulturált és hasznos eltöltése.
 • A klub szolgáltatásai különösen:
  • igény szerint meleg étkezés biztosítása, naponta mosási, vasalási lehetőség, tisztálkodás, fürdés igény szerint,
  • szükség szerint egészségügyi ellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése,
  • hivatalos ügyek intézésének segítése,
  • szabadidős programok (sajtótermékek, könyvek, tömegkommunikációs eszközök biztosítása, kirándulás) rendezvények, egészségügyi ellátás körébe tartozó felvilágosító előadások szervezése,
  • életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, mentális gondozás,
 • Az intézmény belső életét a házirend szabályozza.
 • A nappali ellátást nyújtó intézményben a klubvezető a nyilvántartás miatt látogatási és eseménynaplót vezet, ill. egyéb adminisztrációs feladatokat lát el. Az egyénre szabott gondozás a gondozási terv alapján történik.
 • A klub tagjainak az ellátásért személyi térítési díjat kell fizetni, melyet jogszabályok és Belváros-Lipótváros Képviselő – testülete 12/2007. (III. 12.) sz. rendeletében meghatározott előírások szerint az intézmény vezetője jövedelemarányosan állapít meg.
 •  Az intézményi ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást szóban vagy írásban kell kérelmezni.
 • Felvételről a Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetője dönt kérelem, környezettanulmány, orvosi igazolás, a jövedelem nyilatkozat, valamint a klubvezető javaslata ismeretében.
Általános Információk

Cím:
1056 Budapest, Havas u. 2.
(bejárat: Molnár u. 37.)

 

Megközelíthető:

 • 2 –es villamos Fővám téri megálló
 • M4 metró Fővám téri megálló
 • 47-49-es villamos Fővám téri megálló

térkép

 

Tel./Fax:

302-0100
302-3307
302-3308

 

Intézményvezető:


Molnár Péter