Általános Tudnivalók Telephelyek és szervezeti egységek

A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás


Átmeneti elhelyezést nyújtó időskorúak gondozóházában történő ellátás, melynek célja, hogy – ideiglenes jelleggel, legfeljebb egyévi időtartamra, indokolt estben 1 évvel meghosszabbítható – teljes körű ellátást biztosítson azoknak az időseknek, vagy 18. életévüket betöltött személyeknek, akik betegségük, vagy más ok miatt otthonukban időlegesen nem képesek magukról gondoskodni.

Általános Információk

Cím:
1056 Budapest, Havas u. 2.
(bejárat: Molnár u. 37.)

 

Megközelíthető:

  • 2 –es villamos Fővám téri megálló
  • M4 metró Fővám téri megálló
  • 47-49-es villamos Fővám téri megálló

térkép

 

Tel./Fax:

302-0100
302-3307
302-3308

 

Intézményvezető:


Molnár Péter